עמוד ראשי > טוב לדעת > מילון מונחים באבטחה

מילון מונחים באבטחה
 

מטרות
 • ייסוד שפה משותפת בין אנשי האבטחה בדרגים השונים    
 •  יעילות ובהירות בדיווח
 •  אבחנה תודעתית בין המילה לבין משמעותה בטרמינולוגיה המקצועית
 •  מיקוד ותיחום העיסוק
 
רשימת מושגים
 • אבטחה
 • ג"מ
 • טרור
 • גרילה
 • מלחמה
 • יריב
 • איום
 • תרחיש איום
 • דפ"א יריב
 • דפ"ן
 • איום יחוס
 • סיכון
 • מודוס אופרנדי
 • מל"מ
 • אמל"מ
 • מתקן
 • פק"מ
 • פק"מ קבע
 • תיק שטח
 • שגרת אבטחה
 • שבירת שגרה
 • מצב חירום
 • כניסה מבוקרת
 • סימן מחשיד
 • חשוד
 • אבחון בטחוני
 • חקירה
 • תשאול
 • אבחון תעסוקתי
 • מבדקי מהימנות
 • אבטחת מידע
 • הערכת מצב
 • דיווח
 • חמשת המ"מים
 • תטל"מ
 • צי"ח
 • אפר"ן
 • ניהול
 
 
 
 
הגדרת המונחים
 • אבטחה
  מכלול של פעילות פרואקטיבית מתוכננת ומתואמת המבוצעת בג"מ ומיועדת על מנת לסכל ניסיונות של גורמים עוינים לתכנן ולבצע פעולות זדון.

 • ג"מ = גוף מאובטח
  ארגון, מתקן, אישיות או אינטרס אשר הוגדר כנתון תחת איום ומבוצעת לגביו פעולת אבטחה

 • טרור
  טקטיקה של שימוש באלימות, המופנה בעיקר כלפי אזרחים אקראיים וחפים מפשע
  לשם השגת מטרות פוליטיות.

 • גרילה
  לוחמת עם לא סדירה.
  לחימה של כוחות בלתי סדירים כנגד כוחות צבא סדירים בתוך מדינה.

 • מלחמה
    המשך המדיניות באמצעים אלימים (על המלחמה , קרל פון קלאוזוביץ'  1780-1831)

 • יריב
    ארגון, קבוצה או יחיד, המבצע פעולה או לוקח חלק בפעולה, או מאיים לבצע פעולה שמטרתה להסב נפגעים ו/או נזק לאזרחים או למתקנים או לנכסים של הארגון.

 • איום
  אירוע, טבעי או פעולה אנושית, שמסמן, או שיש בו פוטנציאל, פגיעה בחיי אדם, בתפקוד מערכות, בסביבה או באינטרס חיוני
  * מוגדר גם כ"גורם או פעולה העלולים להתרחש שלא על פי התכנון וכתוצאה ממנו ייגרם נזק.
  (לדוגמא: איום של הרג המוני)

 • תרחיש איום
  אופן מימוש האיום (לדוגמא: מחבל מתאבד)

 • דפ"א
  דרך פעולה אפשרית -
  דרך פעולה ספציפית לביצוע משימה. (ניתן להבחין בין דפ"א יריב לבין דפ"א כוחותינו)

 • דפ"א יריב
  דרך פעולה אפשרית - דרך פעולה ספציפית למימוש תרחיש האיום מול יעד מוגדר
  (לדוגמא: מחבל מתאבד שיתפוצץ על ריכוז קהל בכניסה למתקן בשעות קבל  קהל)
  תיאור הדפ"א יכלול: מקום, זמן, כיוון, עוצמה

 • דפ"ן
   דרך פעולה נבחרת מתוך מגוון דפ"אות. 
  באבטחה נתייחס לדפ"ן כוחותינו היות ולא ניתן לקבוע את הדפ"ן של היריב.

 • איום ייחוס
  החלטת מנהל על בסיס הערכת מודיעין לגבי המדד המספרי או הכמותי אליו יש להתייחס בעת ההתמודדות עם האיום (גודל, משקל, כמות וכו') 
  (לדוגמא: איום ייחוס למחבל מתאבד – 1 ק"ג ומעלה על הגוף או 2 ק"ג חנ"מ בכבודה ומעלה)
  בהתאם לכך נגדיר למשל מה רמת הבידוק הגופני הנדרשת

 • סיכון
  הסבירות שייגרם נזק או אבדן ערך כלשהו בעתיד.
  סיכון = סבירות התרחשות האיום  X הנזק הפוטנציאלי העתידי במידה והאיום יתממש.

 • מודוס אופרנדי
  בלטינית - שיטת פעולה:
  דרך פעולה המאפיינת ארגון או קבוצה.

 • מל"מ
  מודיעין לקראת מבצע.

 • אמל"מ
  איסוף מל"מ
  פעולות המבוצעות על מנת לאסוף מודיעין הדרוש לשם תכנון משימה מוגדרת וביצועה.

 • מתקן
  מבנה, אתר או מקום המשמש לביצוע פעילות או המשמש למימוש ייעוד הארגון 
  קיימים ארבעה סוגי מתקנים: פתוח, פתוח למחצה, סגור, מסווג.
  * מתקן יכול להיות מאויש או בלתי מאויש

 • פק"מ
  פקודת מבצע.
  מסמך המפרט את כלל, הפעולות, התיאומים וההנחיות לביצוע משימה. 

 • פק"מ קבע
  פקודת מבצע למשימה מתמשכת.
  מסמך המפרט את כלל, הפעולות, התיאומים וההנחיות לביצוע משימה המבוצעת לאורך זמן. 

 • תיק שטח
  מסמך פיזי או אלקטרוני בו מרוכזים מכלול הנתונים על המתקן, סביבתו והפעילות בו, מיועד למיצוי יתרון הכרת השטח ולסיוע למערך האבטחה בתכנון האבטחה ולכוחות חירום והצלה בעת אירוע חירום.

 • שגרת אבטחה
  מאפייני פעילות של כוחות האבטחה המבוצעת באופן קבוע או לפרק זמן מוגדר.
  שגרת אבטחה אין משמעותה קיום דפוס פעילות שגרתי !
 • שבירת שגרה
  פעילות יזומה ומתוכננת, אשר מטרתה למנוע מהיריב ניצול דפוסי שגרה ולהקשות עליו את התכנון ואת ההוצאה לפועל של זממו.

 • מצב חירום
  מצב בו נשקפת סכנה מיידית ומוחשית, למתקן ולנמצאים בתוכו.

 • כניסה מבוקרת
  פעילות אבטחתית שמטרתה לפקח על תנועות במתקן, להרחיק איומים ולמנוע כניסתם לג"מ.

 • סימן מחשיד – סמ"ח
  נתון או ממצא, הנמצא בהופעתו של אדם, בהתנהגותו, בתעודותיו או בכליו ומעיד לכאורה על כוונה עוינת.

 • חשוד
  אדם אשר ניתן להניח לגביו, במידה רבה של סבירות, שיש לו כוונות עוינות.

 • חקירה
  כלל הפעולות המבוצעות על מנת להגיע לחקר האמת.

 • תשאול
  שיחה מגמתית, מכוונת ומנוהלת על ידי איש האבטחה במטרה לאמת או להזים חשד או במטרה לבסס התרשמות.

 • אבחון בטחוני
  כלל הפעולות הננקטות לצורך בדיקת התאמתו של אדם לשמש בתפקיד מסוים בהיבטי סיכון בטחוני.

 • אבחון תעסוקתי
  כלל הפעולות הננקטות לצורך בדיקת התאמתו של אדם לשמש בתפקיד מסוים בהיבטים תעסוקתיים.

 • מבדקי מהימנות תעסוקתית
  כלל הפעולות הננקטות לצורך בדיקת התאמתו של אדם לשמש בתפקיד מסוים בהיבטי מהימנות ואמינות.

 • אבטחת מידע
  מכלול הפעולות והאמצעים הננקטים במטרה להגן על המידע הערכי של הארגון כנגד דליפה לגורמים שאינם מורשים וכדי למנוע מגורמים אלה גישה למידע מסווג או רגיש. (בטחוני, עסקי, צנעת הפרט)

 • הערכת מצב
  תהליך של ניתוח הנתונים, גורמי השפעה, והשלכות המשפיעים על האסטרטגיה שתיבחר להשגת המטרה, ועל הטקטיקה - הדרך הנבחרת לצורך השגתה.

 • דיווח
  העברת ידיעות ומידע בין מנהלים לעובדים, עובדים למנהלים, עמיתים, ארגונים
  The five “Ws”: Who, What, When, Were, Why

 • חמשת המ"מים
  אמת מידה לבחינת שלמות הדיווח:
  מי, מה , מתי, מקום, מדוע.    The five “Ws”: Who, What, When, Were, Why

 • תטל"מ
  תרגיל טקטי לניתוח מצב.
  דיון מנוהל ומבוקר המדמה מצבים וסיטואציות לצורך תרגול, תכנון או בחינת מצב קיים.

 • צי"ח
  ציון ידיעה חשובה.
  ידיעות להן חשיבות ודחיפות הדרושות, לצורך הערכה או קבלת החלטה.
  קביעת נושאי התעניינות ומשימות איסוף לפי סדר קדימויות ובהתאם לדרוש לגוף מודיעיני בזמן נתון.

 • אפר"ן
  אסון פתע רב נפגעים.

 • ניהול
  מכלול של פעולות, המבוצעות על ידי הנהגה, במטרה לכוון פעילות ולהתאימה למטרות מוגדרות.
*שם  
*אימייל  
*טלפון  
הנחיות להתנהגות ביטחונית מונעת לאזרחים  
הקוד האתי של האבטחה  
מאמרים  
הודעה על שינוי שם - המרכז לניהול וביטחון במכללה בווינגייט  
כנס NGF 2016  
טוב לדעת
אחוות הבוגרים
ניוזלטר
צור קשר  
חדשות

קורס ניהול אבטחה בכיר 
לפרטים נוספים לחץ כאן

 

 


קורס מנהלי אבטחה 
על פי תו התקן
של משטרת ישראל

מועד פתיחה 25  ביולי  2017
הקורס יתקיים במכבים
 לפרטים נוספים לחץ כאן

 


ריענון למנהלי אבטחה
לפרטים לחץ כאן


מילון מונחים באבטחה
לפרטים לחץ כאן


קורס רמש"ים
לפרטים לחץ כאן

קורס מניעת אובדן בעסקים
לפרטים לחץ כאן
החזית הנוספת מול האירנים/ מאת: מאיר גרשוני
 
יום הקרב שנכפה על צה"ל בזירת הצפון בשבת, 10 פברואר 18, הסתיים בנוקאאוט שהנחילו מערך המודיעין וחיל האוויר למערך הסורי-איראני הפרוס ברמת הגולן. ההכרה של האירנים והסורים כי ספגו מכה ניצחת (למרות ההישג בעצם הפלת מטוס חיל האויר) ומאידך היותם מודעים למציאות שתקשה עליהם לפעול עכשיו בצפון, מוביל בהכרח להערכה כי ינסו לפעול נגד ישראל בזירות אחרות וממילא מחייב להיערך להמשך העימות ולהיות בדריכות מתאימה.

18/02/2018
החזית הנוספת מול האירנים/ מאת: מאיר גרשוני
 
יום הקרב שנכפה על צה"ל בזירת הצפון בשבת, 10 פברואר 18, הסתיים בנוקאאוט שהנחילו מערך המודיעין וחיל האוויר למערך הסורי-איראני הפרוס ברמת הגולן. ההכרה של האירנים והסורים כי ספגו מכה ניצחת (למרות ההישג בעצם הפלת מטוס חיל האויר) ומאידך היותם מודעים למציאות שתקשה עליהם לפעול עכשיו בצפון, מוביל בהכרח להערכה כי ינסו לפעול נגד ישראל בזירות אחרות וממילא מחייב להיערך להמשך העימות ולהיות בדריכות מתאימה.
לקריאת המאמר לחץ על הקישור

18/02/2018

פותח ע"י סופטמדיה בניית אתרים