עמוד ראשי > מאמרים
עיר בטוחה ללא אלימות – איומים והזדמנויות / ניר רן

המושגים "עיר בטוחה" ו"עיר ללא אלימות" חדרו לאחרונה למילון המונחים של המנהל הציבורי ושל השלטון המקומי.            
באופן הכללי ביותר, המדובר בשני מודלים – דומים ושונים -  של תיאום מאמצים ואיגום משאבים, שנבנו במטרה לשפר את איכות החיים של הקהילה והתושבים ולהקנות להם מידה של ביטחון אישי.
הגדרת תכנית "עיר בטוחה" (SAFECITY) חמקמקה משהו והיא רחוקה מלהיות אקדמית. זהו מודל מיובא מחו"ל, הוא איננו אחיד ואופן יישומו שונה ממדינה למדינה ולעיתים גם מעיר לעיר, בהתאם לניסוח מטרות, יעדים ומשימות במקרה הטוב, או על פי גחמות של בעלי תפקידים, חברות ייעוץ ומשווקי טכנולוגיות אבטחה במקרה הרע. יש שהתכנית עוסקת בהתמודדות אל מול עבריינות רכוש, אלימות וונדליזם "בלבד", ויש שהיא עוסקת במכלול רחב יותר של איומים לרבות התמודדות אל מול איומי טרור ומוכנות למצבי חירום קיצוניים הצפויים כתוצאה מאסון רב נפגעים, אירוע חבלני או תאונה. יש שהתכנית מתפרסת על פני העיר כולה ויש שהיא מתמקדת באזורים מועדים לפורענות בלבד.     
"עיר ללא אלימות", לעומת זאת, הנה מודל "כחול לבן" אשר, על פניו, הוא אחיד וממוסד ולפיכך גם קל יותר להגדרה. זהו פרויקט שהובל DOUN-UP (הוא נהגה בעירית אילת בשנת 2004 ואומץ על ידי המשרד לבטחון פנים) במטרה להיאבק באלימות, בעבריינות ובפשיעה ברשויות המקומיות. נגדיר אותו לפיכך כ"תכנית לאומית למאבק באלימות ובעבריינות, המובלת על ידי ר' הרשות המקומית, בתמיכת המדינה, ומתבססת על תיאום מאמצים ועל איגום של כלל המשאבים והגופים הפועלים בעיר".
קצרה היריעה כאן מלבצע השוואה מקיפה בין מודל "עיר בטוחה" שיובא מחו"ל לבין מודל "עיר ללא אלימות" שנוצר בישראל. על פניו, מודל עיר ללא אלימות הוא שלם יותר בכל הנוגע להתמודדות אל מול איומי אלימות ופשיעה, בנוסף לגורמי הביטחון ואכיפת החוק הוא רותם גם את גורמי החינוך והרווחה,  והוא כולל בתוכו את רוב המרכיבים הרלוונטיים הקיימים במודל עיר בטוחה. מודל עיר בטוחה לעומת זאת רחב יותר במענה שהוא נותן אל מול איומים אחרים ובעיקר טרור ומוכנות לחירום.
אם היינו נדרשים לאידיאליזציה של המערך, קרוב לוודאי שהיינו שואפים לתכנית מקיפה שכותרתה "עיר בטוחה ללא אלימות".
כך או כך, תכנית "עיר ללא אלימות" כמו גם מודל "עיר בטוחה" נושאים בחובם הזדמנויות לשיפור אמיתי באיכות החיים של תושבי הערים. למותר לציין שבצד התועלת שהם אמורים להביא, שני המודלים כרוכים בעלויות תקציביות מהותיות.
תכנית עיר בטוחה ללא אלימות הנה בראש וראשונה הזדמנות. הזדמנות עבור האזרחים –נשים, גברים, זקנים, נוער וטף, בעלי עסקים, לקוחות ועובדים, תושבים, תיירים ומבקרים  - לחיות חיים בטוחים יותר, והזדמנות עבור הרשות להוכיח את יכולתה לספק לתושביה ביטחון.      
ברם המודל נושא בחובו גם סכנה - הסכנה להחמצת הזדמנויות: יישום תכנית עיר בטוחה ללא אלימות רותם את כל בעלי התפקידים, הוא מתוקשר כלפי הציבור ויוצר רמה גבוהה של ציפיות. חובת ההוכחה מוטלת כולה על הנהלת הרשות. אם יצליח מוטב. אך אם ייכשל, ספק אם תקבל הרשות הזדמנות שניה.
גורמי ההשפעה המרכזיים להצלחת התכנית הם מחויבות, מתודולוגיה והכשרה: 
הצלחת התכנית תלויה במידה רבה במחויבות של כל בעלי התפקידים, בכל המגזרים לשיתוף פעולה ולתעדוף נכון של הפעילויות הכרוכות בה.
           
ואולם, בראש וראשונה תלויה הצלחת המהלך בהסמכתה על תהליך מתודולוגי מקצועי ואפקטיבי של ניתוח סיכונים.
ניתוח סיכונים הוא התהליך בו מזהים קיום של גורמי סיכון, קובעים את מאפייניהם, מעריכים את רמת הסיכון, קובעים את רמת קבילותו בהתאם לבקרות הקיימות וממליצים על האמצעים ועל התהליכים להפחתתו או לנטרולו.
ניתוח הסיכונים ככלי למיגור או למניעה של תופעת בלתי רצויה, דומה במהותו להליך טיפול רפואי במחלה, הרופא מבצע דיאגנוזה, מציג פרוגנוזה וקובע תכנית טיפול ומניעה. כשם שחולה לא ילך עצמאית אל בית המרקחת וירכוש לעצמו תרופות מבלי להיוועץ ברופא, לא אפשרי שיבוצע פרויקט בסדר גודל כזה ללא הליך מסודר ומקצועי של ניתוח סיכונים.
ניתוח הסיכונים בתחום אבטחת יישובים מתחלק לשלושה מרכבים כדלקמן: 

הערכת הסיכון –  כלל הפעולות אשר מטרתן להעריך את הסבירות להתרחשות אירועים וחומרתם. כאן יבוצע ניתוח השטח, לימוד אירועי עבר ופוטנציאל אירועי עתיד, יוגדרו היריבים (כ- 3% מהאוכלוסייה נושאים 97% של האיום) וינותחו דרכי פעולתם, יוצגו האיומים (על בסיס מטריצות סבירות וחומרה ועל פי משוואת נזק),  וידורגו הסיכונים. תוצרי הערכת הסיכון ישמשו לקבלת החלטות בשלב ניהול הסיכונים.
ניהול הסיכון – הצגת המענה הפרואקטיבי האופטימאלי לסיכון: הצגת כלל הפעולות הנדרשות על מנת לשמור על בטחון התושבים ולמגר תופעת אלימות ועבריינות. זהו למעשה  יישום של מודל "עיר בטוחה ללא אלימות" הלכה למעשה תכנית אופרטיבית אשר תותאם לאיומים כפי שנותחו בהערכת הסיכון ותותאם למאפייני היישוב. כאן יבוצע תעדוף משימות אל מול סל תקציב ומשאבים וכאן יתוכנן גם השילוב האופטימאלי של המודל בתכניות אבטחה ובאמצעים הננקטים להתמודדות אל מול איומים אחרים – כגון איומי טרור ומוכנות למצבי חירום.

תקשור הסיכון – הצגת הפעולות הנדרשות ברמה הפוליטית – הן כלפי חוץ והן כלפי פנים הישוב על מנת לאפשר את יישום התכנית: תיאור הפעולות הנדרשות על מנת ליצור לסיכון דימוי הולם בקרב האוכלוסייה (על מנת שלא ייתפס כמאיים יתר על המידה מחד אך יעורר את תשומת הלב הראויה מאידך) והפעולות הנדרשות על מנת לקבל את שיתוף הפעולה האופטימאלי מצד התושבים. כאן גם יתנהל תקשור הסיכון אל מול גורמים רשמיים (משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים, גורמי חינוך וכיוצ"ב) אשר הקשר עימם הנו תנאי להצלחתה של התכנית.
הכשרה - תנאי נוסף להצלחה הנו הבקיאות והבנה מלאה של המטריה בקרב העוסקים בנושא. בקיאות של בעלי תפקידים מקרב הנהלת הרשות המקומית תיתן בידם את ארגז הכלים ואת המצפן הנחוצים על מנת לרתום את כלל הגורמים הרלוונטיים, לאתר את הגורמים המקצועיים המתאימים, לבחור בטכנולוגיות הנכונות ולאזן בינן לבין כח האדם המפעיל אותן.  הכשרה ואימון הולמים של אנשי מפתח ובעלי תפקידים המופקדים על יישום המודל הנה גורם השפעה קריטי להצלחת התכנית.
תנאי יסודי נוסף של כל תכנית פעולה הוא שהיא תהיה מותאמת למאפייני הפעילות של היישוב ולצרכיו. התכנית צריכה להיות מתוכננת במקצועיות ומתוך יישוב דעת בשקלול של עלות תועלת. היא תהיה ממוקדת כנגד האיום ולא תפגע ברמת השרות שהשלטון המקומי אמור להעניק לבאים בשערי הישוב. תכנית כזו תעביר מסר מרגיע של שליטה במצב כלפי הציבור ומסר תקיף של מוכנות כלפי יריבים.
יישום מתודולוגיה איכותית של ניתוח סיכונים, שיבוצע על ידי אנשי מקצוע, ישמש כמפת דרכים ויבטיח ניצול אפקטיבי של משאבים. הוא יאפשר גם תכנון נכון של אבני דרך ויתווה תהליכים של תכנון, ניהול בקרה וביקורת.
הנחלה מוצלחת של מודל עיר בטוחה ללא אלימות מחייב אמונה בצדקת הדרך, יצירתיות בתכנון ונחישות. 
עבריינות רכוש, וונדליזם ואלימות כלפי תושבים אינן גזירות גורל. פעילות נחושה ודווקנית של הרשות המקומית אם תבוצע במקצועיות, תוכל להפחית ואף למגר את התופעה ולהבטיח לקהילה ולתושב רמה גבוהה של ביטחון אישי ואיכות חיים. 
 
 
______________________________________________________________
הכותב הנו, ראש בית הספר לניהול אבטחה וחירום במכללה בוינגייט (www.hls-academy.co.il) המקיים קורסי הכשרה מיוחדים למנהלים ובעלי תפקידים בנושא עיר בטוחה ללא אלימות, ומנכ"ל חברת היסק אבטחה וניהול (www.heysec.co.il) המבצעת ייעוץ, ניהול פרויקטים וניתוח סיכונים בתחום עיר בטוחה ללא אלימות ובתחום אבטחת יישובים.
 
 
 

*שם  
*אימייל  
*טלפון  
הנחיות להתנהגות ביטחונית מונעת לאזרחים  
הקוד האתי של האבטחה  
מאמרים  
הודעה על שינוי שם - המרכז לניהול וביטחון במכללה בווינגייט  
כנס NGF 2016  
טוב לדעת
אחוות הבוגרים
ניוזלטר
צור קשר  
חדשות

קורס ניהול אבטחה בכיר 
לפרטים נוספים לחץ כאן

 

 


קורס מנהלי אבטחה 
על פי תו התקן
של משטרת ישראל

מועד פתיחה 25  ביולי  2017
הקורס יתקיים במכבים
 לפרטים נוספים לחץ כאן

 


ריענון למנהלי אבטחה
לפרטים לחץ כאן


מילון מונחים באבטחה
לפרטים לחץ כאן


קורס רמש"ים
לפרטים לחץ כאן

קורס מניעת אובדן בעסקים
לפרטים לחץ כאן
החזית הנוספת מול האירנים/ מאת: מאיר גרשוני
 
יום הקרב שנכפה על צה"ל בזירת הצפון בשבת, 10 פברואר 18, הסתיים בנוקאאוט שהנחילו מערך המודיעין וחיל האוויר למערך הסורי-איראני הפרוס ברמת הגולן. ההכרה של האירנים והסורים כי ספגו מכה ניצחת (למרות ההישג בעצם הפלת מטוס חיל האויר) ומאידך היותם מודעים למציאות שתקשה עליהם לפעול עכשיו בצפון, מוביל בהכרח להערכה כי ינסו לפעול נגד ישראל בזירות אחרות וממילא מחייב להיערך להמשך העימות ולהיות בדריכות מתאימה.

18/02/2018
החזית הנוספת מול האירנים/ מאת: מאיר גרשוני
 
יום הקרב שנכפה על צה"ל בזירת הצפון בשבת, 10 פברואר 18, הסתיים בנוקאאוט שהנחילו מערך המודיעין וחיל האוויר למערך הסורי-איראני הפרוס ברמת הגולן. ההכרה של האירנים והסורים כי ספגו מכה ניצחת (למרות ההישג בעצם הפלת מטוס חיל האויר) ומאידך היותם מודעים למציאות שתקשה עליהם לפעול עכשיו בצפון, מוביל בהכרח להערכה כי ינסו לפעול נגד ישראל בזירות אחרות וממילא מחייב להיערך להמשך העימות ולהיות בדריכות מתאימה.
לקריאת המאמר לחץ על הקישור

18/02/2018

פותח ע"י סופטמדיה בניית אתרים